Privacy statement
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 1. Privacybeleid Opgewekt Groen
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Websites van derden
 7. Minderjarigen
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 9. Inzage en wijzigen van uw gegevens
 10. Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid Opgewekt Groen
Opgewekt Groen is een tussenpersoon en concepthouder tevens handelsnaam van Neutraal Energie B.V. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met energiecollectieven en andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 085 303 2760
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mail: info@opgewektgroen.nl
Post: Binderseind 1, 5421 CG Gemert, Nederland

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, services en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteit op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij alleen gegevens die u invult wanneer u klant van ons bent of u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeld voor onze diensten verwerken we de volgende bedrijfs- en persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam (volgens KvK)
 • Aanhef
 • Naam (voorletters en achternaam)
 • Functie
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (postcode, huisnummer en eventuele toevoeging)
 • Gezinssamenstelling*
 • Woningtype*
 • Energieverbruik:
 • Stroom:
  • Piek per kWh/jaar
  • Dal per kWh/jaar
 • Gas
  • M³/jaar
 • Gewenste looptijd
 • Huidige energieleverancier
 • Eventuele aanmeldcode
 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Geboortedatum*
 • Informatie die uzelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • CV + motivatiebrief wanneer u via mail solliciteert naar een baan bij onze organisatie.

* alleen particulieren

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u afneemt)

 • Om uw contract te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om u te kunnen informeren over uw energieverbruik en u aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen.
 • Om uw overstap vlekkeloos te realiseren.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u op de hoogte te houden van uw sollicitatieprocedure en/of aanvraag tot samenwerking.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
 • Wanneer uw contract afloopt en omgezet wordt naar een contract met onbepaalde tijd of een contractverlenging indien u niet tijdig heeft opgezegd.

Als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven ontvangt u geen algemene berichten meer van ons. Wel zullen wij u alsnog berichten sturen die van toepassing zijn op de overeenkomsten die namens u tot stand zijn gebracht. Het is niet mogelijk u uit te schrijven voor deze laatstgenoemde berichten.

3. Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde dienst(en). Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de opzegging van uw huidige contract bij een energieleverancier, wanneer u participeert aan een duurzaam opwekkingsproject zullen uw gegevens verstrekt worden aan de organisaties waarmee wij samenwerking en afhandeling van betalingsachterstanden (incassobureau).

Gegevens over uw aansluiting en uw IBAN worden verstrekt aan derde partijen die nodig zijn voor het verzorgen van meetdiensten, energie monitoring en het tot stand brengen van nieuwe overeenkomsten met een energieleverancier, een netbeheerder en/of meetverantwoordelijke. Een geldig IBAN is noodzakelijk om communicatie tussen de relevante partijen mogelijk te maken middels een klantsleutel die gegenereerd wordt. Dit proces is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ten tijde van een aanmelding geven wij het door u opgegeven IBAN door aan de leverancier ten behoeve van het uitvoeren van automatische incasso’s middels het Single European Payments Area (SEPA) systeem.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw verzoek tot dienstverlening) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt contact opnemen met onze klantenservice via de volgende gegevens:

Telefonisch: 085 303 2760
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17.00 uur
E-mail: info@opgewektgroen.nl
Post: Binderseind 1, 5421 CG Gemert, Nederland

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig Kamer van Koophandel uittreksel mee te sturen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen van een tekenbevoegde. Vergeet niet om op de kopie uw legitimatiebewijs, het BSN nummer én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘kopieID’ app voor gebruiken.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2020