Header_Groene-energie-van-dichtbij

Groene energie van dichtbij.

Inmiddels lijkt het wel een revolutie van lokale ondernemers die zich samen sterk maken voor schone en betaalbare energie. Ze slaan de handen ineen en veranderen de wereld vanuit hun eigen regio. Door het simpelweg te doen. Groene energie afnemen, investeren in de deelnemende energiecoöperatie in de buurt en/of door het zelf op te wekken door zonnepanelen op het dak van het bedrijfsgebouw te laten plaatsen.

Ook jij kunt zo je steentje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Ga je investeren, dan maak je jezelf ook nog eens blij met een aantrekkelijk rendement.

Daarmee maak je je minder afhankelijk van de grote spelers in de energiemarkt die vaak ’groen’ beloven, maar voornamelijk ’grijs’ leveren. Maar er is meer. Veel instanties zoals verzekeraars, banken en overheidsinstellingen, kijken nu al naar wat je aan duurzaamheid doet voordat ze met je in zee gaan. Dat zal alleen maar toenemen. Duurzaam ondernemen krijgt steeds meer impact op je imago en je geloofwaardigheid.

De rol van OpgewektGroen.

OpgewektGroen is een energieleverancier met een groene missie. We leveren gas en stroom dat zoveel mogelijk duurzaam is opgewekt. Daarnaast helpen wij je energie te besparen en hoe je voor je bedrijf duurzame energie kunt ontwikkelen. Dat kan prima onder de vleugels van een coöperatie, waar ondernemers gezamenlijk energie opwekken. Vandaar ook dat wij die lokale energiecoöperaties ondersteunen. Zo versnellen we het proces en wordt Nederland in rap tempo van onderaf (per regio) verduurzaamd.

OpgewektGroen ondersteunt de lokale opwekkers door stroom van ze af te nemen. Daarnaast realiseren en exploiteren we zonneprojecten, en investeren daar ook in. Ons doel is heel Nederland aan de groene energie te helpen, in een sneller tempo dan nu het geval is.

De coöperaties. Het zit al in het woord: samenwerken.

’Samen bereik je meer dan alleen’, is de essentie van een energiecoöperatie. De praktijk wijst dat ook uit. De leden samen vormen het draagvlak voor een gezamenlijk project. De communicatie met de gemeente loopt daardoor vaak soepeler. Het gaat immers om de eigen bevolking en gezamenlijke belangen. De coöperatie heeft heel nadrukkelijk een verbindende rol. Ondernemers uit de regio beïnvloeden elkaar. Ze praten over de energiecoöperatie en denken er vervolgens over na of het misschien ook iets voor henzelf is. Je steekt elkaar aan. Een lokale energiecoöperatie brengt mensen bij elkaar, waardoor de transitie naar een duurzame samenleving sneller verloopt.

De werkwijze: 100% transparantie.

Transparant. Dat is de manier waarop wij werken. Wij brengen niet alleen energie dichterbij, maar staan ook dichter bij onze klanten en andere samenwerkende partijen in de regio. Transparant zijn is dan de enige manier om goed je werk te kunnen doen.

Je leest dat ook af aan onze contracten en energieafrekeningen die tot achter de komma helder zijn. Je kunt precies aflezen wat je verbruikt, tegen welke prijs en wat de energie op dit moment in de markt doet.

Wek je zelf energie op of zit je bij de coöperatie, dan maken we inzichtelijk hoeveel energie er is opgewekt, wat de energie op dat moment in de markt doet en tegen welke prijs je het terugkoopt.

De reden: voor een duurzame wereld.

Met groene energie lever je een bijdrage aan een mooiere en schonere wereld. Samen aan de slag om het tij te keren. We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Door nu te kiezen voor groene energie, lever je een bijdrage aan zowel de verduurzaming van Nederland als je eigen bedrijf. Indirect een investering in je eigen toekomst en die van volgende generaties.

De hamvraag: ’What’s in it for me?’

Ondernemers willen het liefst onafhankelijk zijn. Door met ons in zee te gaan, heb je veel meer grip op de energie die je afneemt. Je weet waar het vandaan komt en je weet zeker dat je een bijdrage levert aan het milieu en de energietransitie. Investeer je in waardecertificaten, dan heb je bovendien uitzicht op een aantrekkelijk rendement. Dit is ook je kans om je bedrijf duurzaam op de kaart te zetten. Te laten zien waar jij met je bedrijf voor staat in deze wereld. Je toont ermee je betrokkenheid en je doet mee in een veranderende wereld. Goed voor alles, eigenlijk: ook voor de ’business.’